Gejša

27. března 2010 v 18:56 | Ryan

Geiša {Geisha}

Geiša
Slovo geiša se začalo běžně užívat v 17. století jako označení pro ženy, které dovedly dobře zpívat, tančit i jinak duchaplně bavit hosty (doslovný překlad "žena předvádějící tradiční umění"). Dnes jich už není příliš mnoho a také stát se geišou není nijak snadné a předpokládá to zvládnout řadu náročných dovedností.Výchova budoucích geiš začíná i dnes často u pětiletých dívek a již tehdy se tato děvčátka začínají učit tančit, zpívat, příjemně hovořit a studují i umění čajového obřadu, aranžování květin (ikebany) a dalších tradičních japonských umění. Dorůstající dívky se pak stávají nejdříve "učednicemi", které se tradičně nazývají v Tokiu Hangjoku (psáno znaky: poloviční + drahokam) a v Kjótu Maikó (tančící dívka). Teprve po jisté době učení se mohou stát pravými geišami.

Přestože v životě dnešních Japonců už nehrají tak důležitou úlohu, jak se někdy cizinci domnívají, stává se ještě stále dosti často, že obchodníci a podnikatelé na jednání s partnery v některém nočním podniku k sobě přizvou geiši nebo hangjoku, případně maiko. Jejich přítomnost vždy zvýší lesk takové schůzky. Některé restaurace mají své vlastní geiši, ale nejčastěji je lze objednat telefonicky pomocí zprostředkovatelských organizací. Geiši i jejich učednice se oblékají pouze do kimon tradičních střihů a i jejich účes, nalíčení a celé vystupování musí být takové, aby uspokojilo i ty nejnáročnější znalce japonských kulturních tradic. Navíc musí umět zpívat, tančit a hrát na tradiční japonské hudební nástroje a také konverzovat s hosty na nejrůznější témata.
Text výše použítý je vyjmut z knihy Jiřího Jánoše 99 zajímavostí z japonska.

GEJŠI 18/2000 Časopis 100+1 ze dne 31. srpen 2000

Gejši jako vybrané, vzdělané společnice mužů mají v Japonsku bezmála třísetletou tradici. Jejich výchova trvá řadu let a je spojena se značným odříkáním a námahou. Dnes už je málokterá Japonka ochotna něco takového podstoupit a zdá se, že současná generace gejš je také generací poslední.
Gejša představuje aristokratickou špičku odvětví micu šobai neboli "vodního řemesla" - mnohotvárného zaměstnání, které slouží mužům k uspokojení jejich smyslné potřeby v nejširším slova smyslu. Když v sedmnáctém století vznikly v japonských městech první zábavní čtvrti, hledali zde muži nejen sex, ale také pobavení, romantiku a duchaplnou konverzaci. Poskytování této "kulturní dimenze" bylo úkolem gejši. Původně to bylo vlastně povolání mužů, kteří přicházeli do nevěstinců, aby tu bavili prostitutky a jejich zákazníky - samuraje, obchodníky, generály a urozené muže z císařského paláce. Provozovali hudbu a tanec, vyprávěli zajímavé nebo lechtivé historky a zapojovali přítomné do různých her.

OSUDY
Když se v roce 1751 na zábavě v jednom kjótském nevěstinci objevila první gejša ženského pohlaví, vzbudilo to značný rozruch. O padesát let později bylo povolání gejš výhradně v rukou žen. Co přetrvalo, bylo striktní oddělení služeb gejš a prostituce. Ženám, které poskytovaly kulturní zábavu, se zakazovalo spát se zákazníky lehkých "žen rozkoše". Ani dnes neposkytuje gejša žádné placené sexuální služby. Pokud tak někdy učiní, je to spíš výjimka a její vlastní rozhodnutí. Jejím zaměstnáním je vytvářet iluzi luxusu, romantiky a určité exkluzivity. Zákazníky jsou stejně jako dříve nejbohatší muži Japonska. Dnes to bývají hlavně politici, obchodníci a velcí bossové podsvětí. Až do nástupu poválečné konjunktury vstupovaly ženy na dráhu gejši hlavně z ekonomických důvodů. Životní příběh každé starší gejši je současně příběhem sociální nerovnosti nebo nepříznivého osudu. Mnohou z nich prodali nemajetní rodiče, zapudil ji manžel nebo se narodila jako dcera gejši, případně obyčejné prostitutky. Příprava na určené povolání jim pomáhala povznést se nad dosavadní úděl, odpoutat se od strastí nuzného života a vstoupit do světa krásy. Měly se stát obrazem ženské dokonalosti a ztělesněním japonské kultury a životního stylu, živoucím uměleckým dílem.
SVĚT ILUZÍ
Co přitahuje muže na tomto světě iluzí? Večerní společnost s gejšami je pro něj útěkem z odměřeného a neúprosně byrokratického světa. Tady se může uvolnit, říkat, co si skutečně myslí, nezávazně laškovat, nechat se hýčkat nebo obdivovat. Ženská společnice se stává jeho důvěrnicí, družkou a komplicem. Nic z toho, co se tu odehraje, nemůže nikdo zneužít proti němu. Po takovém očištění, které se opakuje každý večer, každý týden nebo jen každý měsíc, se lépe snáší vyhlídka na příští všední dny. Gejša může být i symbolem mužova společenského úspěchu a schopností. Někteří se proto rádi objevují v exkluzivních klubech se vzdělanou společnicí oblečenou v nejdražších kimonech a ukazují, že dokážou správně ocenit její taneční kreace a zpěv. Roste tím jejich kredit i celková sebedůvěra. Některé večerní společnosti začínají a končí formálně, jiné mají nenucenější průběh. Po mnohých úklonách se gejši začnou věnovat svým hostům, nalévají rýžové víno a podávají vybrané lahůdky, usmívají se a některá z nich začne tančit. Potom se rozvine další část programu - společenské hry, konverzace a třeba i tanec za doprovodu loutny a písní s lehce erotickým obsahem. Nálada je uvolněná a každý si může vybrat, jak se chce bavit. Pak najednou gejši najdou svou původní vážnost a dají svým hostům najevo, že se večer chýlí ke konci. Opět s mnoha úklonami vyprovodí hosty k čekajícím limuzínám nebo taxíkům, popřejí dobrou noc a pomalu se vracejí. Účet přijde za několik dní poštou. Pro pět hostů se může částka vyhoupnout i přes milion jenů, což převedeno na koruny vyjadřuje statisícové částky.

UMĚNÍ DOKONALOSTI <
Svět gejš je světem smyslů, hedvábí, jemné pleti, vůně rýžových rohožek tatami a teplého rýžového vína. Patří sem hostiny s vybranými delikatesami, loutna a hypnotizující údery bubínku. Nikde nečeká číšník v úslužném postoji, nálada je uvolněná a nekazí ji účet na konci večera. Bíle napudrovaný obličej gejši je plátno, na něž si hosté mohou promítnout svá skrytá přání a fantazijní představy. Dráždivé červené líčení kolem očí a úst je jako signální oheň vášně. Gejša je krásná, ale bezejmenná. Všechny individuální rysy jsou do krajnosti potlačeny. Bledý make-up zpočátku vypadá groteskně přehnaný, za denního světla možná až přízračný. Teprve při svitu jediné zářící svíčky vystoupí jeho tajuplný šarm, zlatý vábivý přísvit, který vykouzlí iluzi mladosti a zároveň přiznává ženskou zralost. "Gej" ve slově gejša znamená "umění". Gejša je tedy "osoba, která žije uměním". V japonském pojetí estetiky je umění především vnějším obalem, ceremoniálním přizdobením všednosti, ritualizací obyčejného. Vznešeným uměním je pro Japonce dokonalé zvládnutí materiálu - papíru, zahrady, ženské krásy. Podobně jako se v Japonsku měří hodnota jedince podle toho, nakolik splňuje očekávání skupiny, je měřítkem umění jeho souznění s ideálem. Gejša proto nikdy neusiluje o originalitu, ale o svrchovanou dokonalost.

VÝCHOVA
V zábavní čtvrti starého císařského města Kjóta žijí gejši po celé generace v "rodinných" společenstvích. Okamisan , nejstarší z nich, vládne v domě s absolutní "mateřskou" autoritou. Maiko , budoucí gejša, se účastní společenských zábav, nemusí však ještě ovládat všechny jemné odstíny správného vystupování. Je vnímána především jako dekorativní rámec a příjemné oživení večera. Křídově bílý make-up, třešňově červené rty a volné rukávy propůjčují mladým dívkám zdánlivě neohrabaný, ale o to neodolatelnější půvab. Jejich účes připomíná hory a údolí a jeho ozdoby jsou jako luční květiny. Pro zpevnění účesu se používá složitá a bolestivá procedura voskování, která po nějaké době zanechá na horní části hlavy malé holé místo. Adeptky na povolání gejši nesmějí být příliš citlivé na bolest a fyzické strádání. Musí se naučit celé hodiny sedět s nohama pod sebou, aniž by třeba jen přenesly váhu z jedné nohy na druhou. Spát musí s hlavou na dřevěné podložce potažené látkou a vyplněné pšeničnými zrnky. Jen tak uchrání svůj umně vytvořený účes. Dříve musela maiko často vysedávat uprostřed zimy venku před domem, zpívat a zkřehlými prsty hrát na třístrunnou loutnu šamisen . Pokud vydrží všechny obtíže, stane se z ní ve dvaceti letech hotová gejša. Ta už nosí rafinovanější kimono a používá jemnější barvy a diskrétnější make-up. Její pohyby jsou dokonalejší a prozrazují přirozenou grácii. Musí také ovládat čajový obřad, klasický tanec a hru na šamisen . Po celý život se pak bude zdokonalovat v přednesu tradičních balad a písní, stejně jako v kaligrafii. Cílem je dokonalost - stav, jemuž se můžete neustále blížit, aniž ho kdy zcela dosáhnete.

UMĚNÍ KONVERZACE
Japonští muži si u gejš nejvíce cení umění obratné konverzace. Musí znát novinky dne, nejnovější klepy ze světa zápasníků sumó iz divadelního zákulisí, musí umět vyprávět dvojsmyslné vtipy a něžně - nebo jindy zas frivolně - zalichotit. Gejša má přečtené ego každého muže a dovede ho pěstovat jako okrasnou zahradu. Během večera gejša obvykle vystupuje na jedné nebo dvou společenských akcích a má dva volné dny v měsíci. Mívá mnoho zákazníků a doufá v zámožného mecenáše, který bude podporovat její další vzdělání, kupovat jí drahá kimona, jezdit s ní do ciziny a možná jí jednou pomůže založit vlastní obchod. Může se stát, že s ním bude mít dítě, které on uzná za své a bude ochoten je podporovat. Ve výjimečných případech může být koncem takového příběhu i svatba a nový život. Nestává se to však často, mnohem častěji zůstávají gejši u svého povolání celý život. Jejich průměrný věk dnes přesahuje čtyřicítku. Starší gejši vedou domy a starají se o výchovu dorostu, vyučují tanec a hudbu a při každoročních slavnostech předvádějí, co ještě dovedou. Pod těžkými parukami a v navlečených kostýmech pak v záři reflektorů na nějakou dobu zapomínají na svůj skutečný věk. Výchova budoucí gejši je nejen složitou, ale také nákladnou záležitostí. Maiko musí dostat umělecké vzdělání, musí mít desítky drahých kimon a majitelka domu jí kromě toho platí i stravu a běžné zaopatření. Část nákladů dosahujících desítky milionů jenů potom gejša své opatrovatelce splácí.

ÚSTUP OD STARÝCH TRADIC
Současné Japonsko je zemí rychlých proměn. Čtvrti gejš, kdysi oázy kultivovanosti a tradic, ztrácejí v hektických velkoměstech na významu a dnešní Japonci dávají přednost exkluzivním golfovým klubům, kasinům nebo nejrůznějším masážním salonům a nočním barům. Ještě počátkem století dosahoval počet žen ve "vodním řemesle" osmdesáti tisíc. Dnes jich je sotva dvacet tisíc a téměř všechny jsou zaměstnané v tradičních termálních lázních onsen . Lázeňské gejši se pohybují na hranici zábavy a prostituce a klasické gejši jimi vesměs opovrhují.
Jejich vzdělání je prý příliš krátké a povrchní a záleží jim více na obchodu než na umění. S nástupem západní civilizace postupně mizí zděděné tradice a s nimi i ochota správně ocenit umění gejš, jeho dokonalost a lásku k detailu - ať je to správná poloha vějíře při čajovém obřadu či elegantně klenutý oblouk obočí. Odchodem poslední generace gejš odejde i kus staré japonské identity. Zdá se však, že jen málo mladých Japonců tuto změnu zaregistruje.

 


Komentáře

Zobrazit vše (542)
Zobrazit starší komentáře

501 lupeqi4 lupeqi4 | E-mail | Web | 14. listopadu 2018 v 13:53 | Reagovat

Updated put forth page:
http://neighbor.porn.adultnet.in

502 lali4kaHob lali4kaHob | E-mail | Web | 15. listopadu 2018 v 4:34 | Reagovat

Израиль и народ израиля общаются тут

Еврейская социальная сеть IsraFace.Com объединяет Израиль, Россию, Соединённые Штаты и другие страны. 40 лет народ Израиля бродил по пустыне и был веками разрознен, но теперь евреи снова могут быть едины независимо от расстояний. Иудеи и израильтяне в Тель-Авиве и в Майами, в Волгограде и в Барнауле, в Риге и в Бургасе теперь объединены одной социальной сетью! Если Израиль - ваша родина, если народ Израиля - это ваш народ, то IsraFace.Com создана специально для вас. Галахические евреи и потомки еврейских отцов, иудеи, олимы и коренные израильтяне, гиёрет и геры! Назначайте свидания, находите новых друзей, создавайте группы и сообщества по интересам, заводите знакомства в Израиле. Обменивайтесь сообщениями отмечайте друзей и себя на фото, делитесь фотографиями и видео. Мы ждём вас и ваших друзей! Регистрируйтесь и приглашайте близких и родственников! Вы собираетесь переехать на ПМЖ в Израиль? Знакомства в Израиле на IsraFace.Com - это возможность найти любовь на земле обетованной! Народ Израиля общителен и любвеобилен. В IsraFace.Com красивейшие еврейские девушки и женщины Израиля, горячие еврейские парни и шикарные еврейские мужчины из дальних стран. Мечтающие о переезде в Израиль мужчины и женщины имеют возможность встретить свою половинку на IsraFace.Com. Все возможности сайта абсолютно бесплатны. Не упустите свой шанс на счастье, присоединяйтесь к IsraFace.Com ! Евреи и еврейки, набожные иудеи и израильтяне ищут пару для себя в Израиле и за его пределами. Знакомства в Израиле стали доступны как никогда ранее! Еврейские женщины и мужчины Израиля могут обрести свою половинку в IsraFace.Com ! http://israface.com

503 HollieSef HollieSef | E-mail | Web | 19. listopadu 2018 v 0:59 | Reagovat

Hi!

Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/

504 EdwardLep EdwardLep | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 10:46 | Reagovat

zikunof@gmail.com
+7(978) 787-38-66

Преимущества обращения в специализированную компанию в Севастополе:
мы осуществляем все виды работ – вам не нужно искать специалистов для того, чтобы побелить потолок, поклеить обои, установить теплый пол, заменить сантехнику и т. п. Абсолютно все выполняет наш сплоченный коллектив;

- высокий профессионализм – у нас трудятся мастера с большой буквы, для которых нет сложных и неразрешимых задач, поэтому мы беремся за заказы любой сложности;
- оптимальные цены – при условии безупречного качества на свои услуги мы устанавливаем разумные и полностью обоснованные цены. Проведя небольшой анализ рынка, вы можете убедиться лично, что более привлекательных предложений в Крыму нет;
- минимальные сроки – на работу у нас уходит столько времени, сколько того требует технологический процесс и ни минуты больше, потому что мы ценим время своих клиентов и знаем, с каким нетерпением люди всегда ожидают завершения ремонта;
- оснащение – весь необходимый инструментарий, приборы и аппараты есть в наличии, причем лучшего качества, от известных производителей, что существенно отличает нашу компанию от частников, порой работающих кустарными способами.

505 Taylorgagma Taylorgagma | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 17:32 | Reagovat

So what we know about <a href="https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Yc2nU0crmxRkiN0mZsETYg49zQ2srUdf">Browse to this site </a> Love and Light.

506 fanniebb18 fanniebb18 | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 17:39 | Reagovat

Original programme

http://astrid.netnet.xblognetwork.com/?post-adriana

massive cumshot porn naked in public porn free porn star directoru wives who make porn free online abuse porn video

507 Gabrielcow Gabrielcow | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 19:56 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

508 Evels Evels | E-mail | Web | 23. listopadu 2018 v 16:06 | Reagovat

Smart Watch SW007 - часы огонь! с широчайшим набором функций. Неломающиеся, выполненные в современном стиле, будут Вам незаменимым помощником. Побробности
на официальном сайте часов - http://supersmartwatch.tk

509 SandraTef SandraTef | E-mail | 27. listopadu 2018 v 2:54 | Reagovat

Увеличь продажи на eBay и Amazon и Etsy https://sellbuyexpert.com  Бизнес на eBay: Регистрация на eBay; Привязка банковской карты; Настройка вывода средств; Выставление товаров на продажу; Ответы на вопросы; Создание ебей магазина - программирование и дизайн; Создание шаблонов листинга; Как продавать на Амазон: Обучение торговле на Amazon; Как выставить товар на Амазоне; Заблокировали аккаунт. Как  восстановить?; FBA - Отправка товара со складов; Amazon Prime - Возможность бесплатной доставки Amazon Prime; PPC - Реклама и Рекламная кампания; Sell Buy Expert

510 JamesAllen JamesAllen | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 5:20 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機  http://blog.unethost.com/

511 ZaharGew ZaharGew | E-mail | Web | 28. listopadu 2018 v 1:52 | Reagovat

Утром осматривал материалы инет, и к своему восторгу увидел четкий сайт. Вот гляньте: <a href=http://sssexxx.net/vse-metki-video/khudye>Худые</a> . Для нас этот вебсайт показался довольно полезным. До встречи!

512 Sergiotaina Sergiotaina | E-mail | 29. listopadu 2018 v 1:10 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters are 4 times more affordable as Laminine by LPGN. http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox

513 KonstantinDug KonstantinDug | E-mail | Web | 29. listopadu 2018 v 11:11 | Reagovat

Прошлым вечером разглядывал содержание интернет, и неожиданно к своему удивлению заметил неплохой сайт. Вот он: <a href=https://zaxvatu.net/2-krasota/>https://zaxvatu.net/2-krasota/</a> . Для моих близких данный сайт произвел хорошее впечатление. Успехов всем!

514 AntholFleli AntholFleli | E-mail | Web | 30. listopadu 2018 v 17:41 | Reagovat

I can look for the reference to a site on which there is a lot of information on this question.

http://alaayed.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=254728

515 Georgepurdy Georgepurdy | E-mail | Web | 30. listopadu 2018 v 20:24 | Reagovat

<a href=http://kinoslave.ru/>кино hd</a> - мультики 2018, фильмы онлайн

516 Renatosycle Renatosycle | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 20:10 | Reagovat

Здравствуйте <a href="http://trusted-bonus.ru">1xbet гайд</a> и прощайте.

517 Luciotaite Luciotaite | E-mail | Web | 2. prosince 2018 v 14:27 | Reagovat

<a href=https://www.vzlomwa.com/>программа +для взлома ватсап     </a> - Услуги Взлома мессенджеров whatsapp, взлом переписки whatsapp.

518 RubenBon RubenBon | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 1:01 | Reagovat

<a href=https://www.fbtracker.org/>hack page facebook program</a> - Hacking Facebook, service for hacking facebook profiles, accounts

519 Renatosycle Renatosycle | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 11:43 | Reagovat

Здравствуйте <a href="http://trusted-bonus.ru">1x mobile phone</a> и прощайте.

520 Jamesbug Jamesbug | E-mail | 3. prosince 2018 v 13:34 | Reagovat

Hello. And Bye.

521 NicoleHAL NicoleHAL | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 2:27 | Reagovat

Уже знаком с китайскими марками часов?
В Китае делают отличные недорогие аналоги
Известные бренды https://partnerkalab.ru/chasy/ - смотрите тут...

522 lacynorth lacynorth | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 9:09 | Reagovat

Good day and welcome to my  website . I’m Lacy North.
I have always dreamed of being a  writer but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I  aided a fellow student who needed help. She could not stop  telling me how well I had done. Word got around and someone asked me for  to write their paper just a week later. This time they would  compensate me for my work.
During the summer, I started doing  research paper writing for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing services  to students.

Academic Writer  – Lacy – <a href=http://thewritewayllc.com/>Thewritewayllc</a> Corp

523 Miroslavflied Miroslavflied | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 12:24 | Reagovat

<a href=http://elleshop24.com/tabamex>табамекс ціна</a> Інструкція по застосуванню вся правда
серафим збір серафими в аптеці відгуки ціна купити реальні склад для вагітності де трава 2 форум 1 офіційний сайт трав'яний і можна замовити як приймати скільки

524 VincentDow VincentDow | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 15:56 | Reagovat

<a href=http://gor-san.ru>дезинсекция помещений в москве</a> - дезинфекция москва провести, служба дезинфекции тараканов москва

525 Jamespriof Jamespriof | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 1:03 | Reagovat

<a href=https://www.e-loto.net>e-loto</a> - моментальные лотереи, мгновенные лотереи

526 marisolzi69 marisolzi69 | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 16:09 | Reagovat

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://porn.clipsxxx.xblognetwork.com/?jaclyn

hot blond with blue eyes porn free downloadable porn in avi format free high grade porn movies porn is screwing me up teen threesome porn pics

527 dillanhil dillanhil | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 18:42 | Reagovat

Welcome Everyone
Thanks for checking out my  about page. My name is Dillan.
I have worked a long time  in this niche. My  interest in  writing started at a young age. I wrote  journaled as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
This early tryst into  news reporting eventually led me to academic writing. There is plenty of work for  professional  writers. I specialize in  research papers , but have the skills to do all types of academic writing.
Email me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

Academic Writer – Dillan – <a href=http://www.apostles-school.com/>Apostles-school</a> Company

528 Jessevext Jessevext | E-mail | Web | 6. prosince 2018 v 18:28 | Reagovat

Милые мои девочки я Вам хотела рассказать про професионального качества педикюр аппаратный в Москве в Электрозаводская. Мне там просто жуть как понравилось как они там педикюр делают – результат меня удивил, мои ножки теперь самые самые.  Название салона Podolog их сайт  https://medystar.ru/

529 JeffreyTon JeffreyTon | E-mail | Web | Sobota v 21:19 | Reagovat

Perky tits babe nailed by nasty pawn guy love
<a href=https://brunetteporntrends.com/tube/sunny-sex-zon/>sunny sex zon</a>
Young Asian slut in stockings blows big black dick and gets pussy pounded hard
Blonde mature BBW get fucked
Babe is bestowing licks on dudes massive cock
<a href=https://brunetteporntrends.com/mov/134156/jade-nile-squirts-while-getting-fucked/>Jade Nile squirts while getting fucked</a>
Bart is a profound lover of table tennis and now that he has found
Magic massage by Sapphic Erotica sensual erotic lesbian porn with Ally Breelsen and Lydia Lust

530 Nikolaydow Nikolaydow | E-mail | Web | Neděle v 3:47 | Reagovat

Пару минут назад мониторил материалы интернет, вдруг к своему удивлению заметил восхитительный сайт. Вот смотрите: <a href=http://antikazino.ru/otygrysh-bezdepozitnogo-bonusa/>отыгрыш в вулкан</a> . Для моих близких вышеуказанный сайт оказал незабываемое впечатление. Всем пока!

531 Thambup Thambup | E-mail | Web | Neděle v 23:24 | Reagovat

The salon bodywork waiting visit one of the varieties massage, is what we do. The beautiful masseuses our the spa center will give you an unforgettable experience. The salon is a place of rest and relaxation.
The spa center Anticellulite massage in Raleigh
is currently considered best way gain strength at the end of the strenuous working is 4hands massage.
Amazing method better understand in sensations and preferences of a loved one - a common Adult massage,  providing strong stimulating effect. The skill Thai massage in Chicago reveals space for  creativity in building deep relations, besides this is excellent tactics express love and appreciation native to man.
professional nude massage in Oakland from Incomparable the top model  the massage. Clients can come our massage salon you can choose any kind of massage yourself and relax with an erotic massage and we will make an unforgettable massage.

Kaitlyn from the workshop of the stimulating massage in Colorado Springs become will your favorite private masseuse at any day.

Our showroom works in NJ.  - <a href=https://bodywork.massage-ny.com>bodywork massage</a>

532 SteveAnaws SteveAnaws | E-mail | Web | Pondělí v 4:30 | Reagovat

Hello. Allow me introduce the author. Her identify is Janell but she doesn't like when folks use her total title. Louisiana is the only location I've been residing in and my moms and dads live nearby. One of my favored hobbies is dominoes but I haven't produced a dime with it. Invoicing is how he supports his household and he's executing fairly great financially. See what's new on her website right here: <a href="https://www.wirisi.com/dress-shoes-for-women-fashion-ladies-cheap-heels-online-1000112417906001.html">cheap shoes online free shipping</a>

533 0ATulinaduri 0ATulinaduri | E-mail | Web | Pondělí v 5:54 | Reagovat

Афигеть вот что я нашел -- <a href=https://www.sites.google.com/site/videovozbud>Видео девушек под возбудителем</a>

Так работает женский возбудитель

Кстати, когда вечеринка?

534 Elmercrade Elmercrade | E-mail | Web | Pondělí v 12:53 | Reagovat

Some of us initiate this <a href="http://zerkalo-1xbet-rabochee.info/">http://zerkalo-1xbet-rabochee.info/</a> for your entire family

535 StivenSortmax StivenSortmax | E-mail | Pondělí v 18:11 | Reagovat

The worst thing happened when I got only 10/35. My professor criticized my paper and said that it was written quite poorly. Read more in  <a href="">Edubirdie review</a>

536 Elmercrade Elmercrade | E-mail | Web | Pondělí v 21:30 | Reagovat

People around the globe acquire this <a href="http://zerkalo-1xbet-rabochee.info/">http://zerkalo-1xbet-rabochee.info/</a> for your organization

537 ZobertRig ZobertRig | E-mail | Středa v 9:24 | Reagovat

cbd dosage for sleep
<a href=http://cbdoilforsales.com>cbd oil
</a>  cbd eczema
<a href="http://cbdoilforsales.com">cbd oil for sale
</a> - 1000mg cbd vape oil
cannabidiol vape

538 Pabloacady Pabloacady | E-mail | Web | Středa v 18:12 | Reagovat
539 WesleyMairl WesleyMairl | E-mail | Web | Včera v 12:37 | Reagovat

綠屋家居: GREEN HOUSE 北歐傢俱-台中家具 http://www.greenhouse.net.tw

540 AlexDnsip AlexDnsip | E-mail | Včera v 12:58 | Reagovat

Эпично
-
Слов нет
Как
сказал бы
адвокат
Дмитрук
Денис Валерьевич
: "
Не так страшен чёрт, как его малюют
".Все будет хорошо!

541 AlexDnsip AlexDnsip | E-mail | Včera v 23:46 | Reagovat

Бывает
Не однозначная точка зрения
Как
любил говорить
мой любимый адвокат
Дмитрук
Д.В.
:
все пройдет, пройдет и это
. Все будет хорошо!

542 StephaRaipt StephaRaipt | E-mail | Web | Před 18 minutami | Reagovat

Hi, we launched a new project. Only real girls! If interested come in http://dicej.date-locator.com/?utm_source=5bcc8e4107ee2&track=girlsonthearea

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama